Dessertskål/Dessert Bowl

Dessertskål - 300 Kr

diameter: 16 cm, höjd: 7 cm
vit, grön, blå

Dessert Bowl - 300 SEK

diameter: 16 cm, height: 7 cm
white, green, blue


Vill du beställa?

Om du har frågor eller om du vill beställa är du välkommen att kontakta mig.
Telefon: 0733 30 90 65
Mail: info@calleforsberg.com

Would you like to order?

If you have any questions or if you want to order please contact me.
Phone: +46 733 30 90 65
E-mail: info@calleforsberg.com