Drömmen som sprack

Bild från Hertha Hillfons atelje – herthahillfon.se

Bild från Hertha Hillfons atelje – herthahillfon.se

Det blir inget museum av Hertha och Gösta Hillfons hem på Sexstyversgränd 3 i Mälarhöjden. Trots att kulturnämnden i Stockholm beviljat 3 miljoner kronor till att driva verksamheten så säger Stadsbyggnadskontoret nej. Sådan här verksamhet får inte finnas i området. Den ena handen ….

Just nu töms hemmet på det sista av det som var Herthas och Göstas livsverk. Skulpturerna är fraktade till ett lager. Ugnarna är demolerade. Ler-och glasyrförrådet är tömt. Utrustningen är skingrad.

Det här är inget annat en än en kulturpolitisk skandal. Och ett stort misslyckande för kulturpolitikerna på såväl kommunal som riksnivå. Det är möjligt att ett ointresse inte kan betraktas som ett misslyckande. Men sorgligt är det. Ett stort konstnärligt arv skingras.  Det som hade kunnat bli ett av Sveriges vackraste museer med verk av en av Sveriges största skulptörer och med en arkitektur som fått folk att vallfärda till det hillfonska hemmet går nu förlorat för allmänheten. Sådana här miljöer växer inte alltid upp där stadsbyggnadskontoret har planlagt dem så att det finns parkeringsplatser och lämplig kommunal service. Det gäller att ta tillvara på dem där de skapas genom ett hårt arbete under ett långt liv.

Gösta Hillfon dog 1996. Och Hertha Hillfon 2013. Efter Herthas död öppnade dödsboet hemmet för besökande. Folk formligen köade på Sexstyversgränd. En vänförening bildades för att bevara hemmet som museum. Socialdemokraterna lovade före valet 2014 att kommunen skulle gå in och ta över. Men drog tillbaka det löftet när valet var vunnet. Dödsboet ville att det skulle bli ett museum. Det finns en vänförening med flera tusen medlemmar som vill förvalta. Den nya ägaren sa att han var positiv till ett museum. Och så blir det så här.

Besvikelsen är stor.